Virtuális Erőmű Program™

200MW-os erőmű kiváltása igazolt megtakarításokkal 2020-ig

Az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat Pályázati Feltételrendszere

Kiadta: Magyar Innováció és Hatékonyság Kft. – Virtuális Erőmű Program
Frissítve: 2017. január 04.

 1. Előzmények

 2. A Pályázat célja

 3. A pályázat célcsoportja

 4. A pályázatot irányító és üzemeltető szervezeti háttér

  1. A pályázat védnökei

  2. A pályázat Tanácsadó Testülete

  3. A pályázatot lebonyolító szervezet

 5. A pályázati rendszer alapelvei

  1. EU-s pályázatok (pl. GOP-2012-2.1.1/B, KMOP-2013-1.2.1./B) kapcsolata a Virtuális Erőmű Programmal

  2. Az elismerések érvényességi időtartama

  3. A kiadásra kerülő elismerések rendszere

   1. Az „Energiatudatos vállalat” cím

   2. Az „Energiahatékony vállalat” díj

   3. A „Mentor vállalat” díj

   4. Egyedi kategóriák díjai

   5. Önkormányzatok, állami intézmények részvétele a pályázaton

 6. A pályázati információk elérhetősége

 7. A pályázat eljárási díja

  1. „Energiatudatos vállalat” cím esetén az éves energia fogyasztás alapján az egyszeri díj

  2. „Energiahatékony vállalat” díj esetén az éves energia fogyasztás alapján az egyszeri díj

 8. A pályázók támogatása a pályázati folyamatban

  1. Akkreditált tanácsadók

  2. Pályázói tájékoztatók

 9. A pályázati folyamat

  1. Az „Energiatudatos vállalat” cím pályázati folyamata

   1. Az érdeklődők regisztrációja

   2. A pályázók értékelése

   3. A pályázat eljárási díjának befizetése

   4. A személyes vállalás megtétele

   5. Az „Energiatudatos vállalat” cím használati feltételeinek átadása

  2. Az „Energiahatékony vállalat” díjak pályázati folyamata

   1. Az „Energiahatékony vállalat” díj pályázat

   2. A pályázat formai ellenőrzése és visszaigazolása

   3. A pályázat eljárási díjának befizetése

   4. A pályázatok tartalmi ellenőrzése, auditja

   5. A pályázatok feldolgozása értékeléshez

   6. A pályázatok elbírálása

   7. A pályázók kiértesítése és a díjak átadása

   8. A pályázók esetleírásainak publikálása

 10. A díjak átadása

 11. A díjak használatához előírt szabályok

  1. A címekhez és díjakhoz tartozó logó használati szabályok

  2. A pályázatokhoz készült esetleírások publikálása

 12. Titoktartási és adatvédelmi intézkedések

 1. Előzmények

  A nemzetközi kutatások azt bizonyítják, hogy a vállalati energiahatékonyság javításának első lépése a tudatosság megteremtése; odafigyeléssel, az energiafogyasztás ésszerűsítésével, a fogyasztás mérésével és ellenőrzésével az energiafelhasználás mintegy 10%-kal csökkenthető. Az energiafelhasználás tudatosítása olcsó, beruházást alig igényel, elsősorban a szemlélet és a vállalati gyakorlat megváltoztatása szükséges hozzá. Ha a vállalat energiatudatossá vált, következő lépés az energiahatékony beruházások vizsgálata.

  Az általános gyakorlat azt mutatja, hogy további 10%-nyi energiamegtakarítás gyorsan megtérülő, támogatásokat nem igénylő beruházásokkal elérhető. Az ennél nagyobb mértékű energiamegtakarítást eredményező beruházások általában lassabban térülnek meg, de nemzetgazdasági szinten még mindig kedvezőbbek, mint az energiaszektor fejlesztése, ezért a Magyar Innováció és Hatékonyság Kft. – Virtuális Erőmű Programja szorgalmazza, hogy az állam ösztönzőkkel segítse az ilyen típusú beruházások megtérülését is.

  Az energiahatékonyság javításának útját követve épül fel az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat.

  A 2011. március 7-én megtartott jelképes alapkőletétel alkalmával indult útjára a Virtuális Erőmű Program, és az általa üzemeltetett Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat, azzal a céllal, hogy Magyarország EU-s vállalásaival összhangban 2020-ra egy 200MW foszilis erőmű kapacitásának megfelelő virtuális erőművel „építsen fel” igazolt megtakarításokból. A Program és a Pályázat támogatására Magyarországon az energiahatékonyság terültén páratlan összefogás jött létre, melynek segítségével Tanácsadó Testület tagjai között megtalálhatóak a politikai, műszaki- tudományos, és civil-társadalmi szektor kiemelkedő szerepet játszó képviselői is.

 2. A Pályázat célja

  A pályázat iránt érdeklődők különböző szinteken csatlakozhatnak.

  Az első szint a „Csináld magad!” szintje, ahol regisztráció, és eljárási díj nélkül, bárki szabadon letesztelheti egy önértékelő kérdőív segítségével jelenlegi energiahatékonysági helyzetképét, valamint ennek segítségével kialakíthatja saját energiahatékonysági stratégiáját. A kérdőív ugyanis 5 nagy témakörben 4 különböző fejlettségi szintre besorolt 41 kérdést tartalmaz. A vizsgálat fókuszában olyan terültek állnak, mint az energiahatékonyság beépülése a szervezet menedzsment irányítási rendszerébe, a tényeken alapuló döntéshozatal az energiamenedzsmentben, a célok és akciótervek, megfelelő erőforrások biztosítása, valamint az eredmények számszerűsítése és demonstrálása.

  A kormányzati támogatás egyik határozott jeleként 2012-ben a Virtuális Erőmű Program ingyenes önértékelő kérdőíve bekerült, mint kötelező elem a GOP-2012-2.1.1./B kódjelű

  „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” kiírt EU-s pályázat követelményrendszerébe. Majd ezt a törekvést erősítve a 2013-ban hasonló céllal kiírt KMOP-2013-1.2.1./B pályázatban már 3 extra pont jár annak, aki rendelkezik az ingyenes önértékelés meglétéről szóló igazolással. Az együttműködés eredményeképpen kialakulóban van egy igazán értékes ezres nagyságrendű mintával rendelkező adatbázis, melynek segítségével megjeleníthető Magyarország energiahatékonysági helyzettérképe az EU-s pályázatokon résztvevő KKV szektor szemszögéből.

  A második szint a „Tűzz ki célokat!”, azaz az Energiatudatos Vállalat cím várományosainak szintje. Ezen a szinten még nem szükséges múltbéli siker, csatlakozhat bárki, aki az energiahatékonyság témakörét fontos prioritásnak tekinti. Az Energiatudatos Vállalat tanúsító védjegy használatához nem szükséges mást tenni, mint jelenlegi energiahatékonysági helyzet felmérése után releváns mértékű, de reálisan megvalósítható önkéntes vállalásokat tenni az energiafogyasztás mérséklése és/vagy az energiahatékonyság növelése céljából. Az első adminisztratív lépések után Akkreditált Tanácsadók az ország terültén bárhol segítenek a pályázat gördülékeny lebonyolításában, azaz az önértékelés, és a vállalások megtételében.

  A harmadik szint a „Mutasd be az eredményeidet!” szint, azaz az Energiahatékony Vállalat díj birtokosainak szintje. Ez a szint már nem „csak” cím, hanem díj, mely utal arra is, hogy komolyabb belépési feltételek vonatkoznak hozzá. A Virtuális Erőmű Program egyik legfontosabb célja, hogy összegyűjtse, és átadható tudássá konvertálja az energiahatékonyság terültén kialakult magyar (és nemzetközi) jó gyakorlatokat, és ezt elérhetővé tegye az érdeklődők számára. Ezzel összhangban, ha egy szervezet Energiahatékony Vállalat díjra pályázik, akkor műszaki felmérő csapatunk támogatásával elkészítünk egy 1 oldalas sikertörténetből és a 3-5 oldalas szakanyagból álló dokumentációt egy már megvalósult, sikeres energiahatékonysági projektjéről. Emellett Tanácsadó Testületünk által egységesen elfogadott számítási módszertan segítségével kiszámításra kerül, mekkora „erőművi egyenértéknek” megfelelő a megtakarítás, azaz hány KW-ot „bankol be” a szervezet a virtuális erőműbe, mennyivel járul hozzá annak megépítéséhez. A Szakmai Zsűri Szakbizottság ezen tények alapján dönt a díj odaítéléséről. Itt fontos megemlíteni, hogy a Pályázat szintjei nem egy abszolult mércét határoznak meg. Minden pályázónak önmagához mérten releváns megtakarításokat, és sikereket kell tudnia felmutatni az elismerések megszerzéséhez.

  A negyedik szint a „Segíts másokat előre jutni”, azaz az Energiahatékony Mentor Vállalatok szintje. A példakép vállalatok nem csak azt vállalják, hogy sikereiket bebakolják a virtuális erőműbe, és jó gyakorlatikat megosztják másokkal, hanem aktív szerepvállalással mind partnereik körében, mind az érdeklődő magyar vállaltok egészét tekintve népszerűsítik a Programot és a Pályázatot, valamint támogatják a szervezeteket energiahatékonysági sikereik elérésben.

  A Pályázat 2013-ban kiterjesztésre került az ipari szegmens mellett intézmények számára is, valamint elismeréssel díjazza az energiahatékonysg terültén kiemelkedő szerepet játszó szakembereket is az alábbi kategóriákban: Az év energetikai tanácsadója, Az év megújuló energetikai fejlesztője, Az év energetikusa/energiamenedzsere, Az év fiatal energetikai szakértője. A Program és Pályázat minőségbiztosításáért az Akkrediált Auditor felel, aki a díjazottak 10%-án minden évben szúrópróba szerű auditot hajt végre, melynek során a pályázók új lendületet kaphatnak energiahatékonysági céljaik elérésében, valamint az eredményeket felhasználva tökéletesíthető a Program és a Pályázat módszertana.

  A Virtuális Erőmű Program nagy hangsúlyt fektet az országos lefedettségre. Mind a Tanácsadó Testület tagjai, mind a díjazottak az ország területén elszórtan helyezkednek el, valamint különféle konferenciák workshopok segítségével élőszóban eljutott már többek között Nyíregyháza, Tatabánya, Siófok, Szeged, Zalaegerszeg vonzáskörzetéhez közeli szervezetekhez is. Emellett természetesen online médiumok segítségével mindig naprakész lehet az is, akihez éppen személyesen nem jut el a Program híre.

  Amennyiben bővebb információt szeretne kapni, jelezze az iroda@virtualiseromu.hu e-mail címen, valamint kövesse a Program fejleményeit az alábbi webes elérhetőségeken: http://virtualiseromu.huhttps://www.facebook.com/energiahatekonysag

 3. A pályázat célcsoportja

  A pályázaton részt vehet minden energiatudatos belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet. A Program Tanácsadó Testülete 5/2012-es határozatában döntött a pályázat állami intézményekre és önkormányzatokra való kiterjesztéséről. (lásd 5.2.5. pont)

 4. A pályázatot irányító és üzemeltető szervezeti háttér

  1. A pályázat védnökei

   • Kövér László, elnök – Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács

   • Szili Katalin, alapító, tiszteletbeli elnök – Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács

  2. A pályázat Tanácsadó Testülete

   A pályázat Irányító Bizottsága 2011. szeptember 20-án alakult meg. A 2012. július 10-én elfogadott Ügyrend értelmében, mint Tanácsadó Testület működik tovább, az alábbi összetételben:

   • Műszaki-tudományos partnerek:

    • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

    • BME Gépészmérnöki Kar, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

    • BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

    • Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézet

    • Miskolci Egyetem

    • Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya

   • Szakpolitikai partnerek:

    • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Fejlesztéspolitikai Koordinációért Felelős Államtitkárság

    • Nemzeti Külgazdasági Hivatal

    • Seed Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány

   • Szakmai-társadalmi partnerek:

    • Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

    • Magyar Mérnöki Kamara

    • Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége

    • Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyar Energetikai Társaság Energiagazdálkodás szakfolyóirat

    • Környezetvédelemi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

    • Association of Energy Engineers Magyar Tagozata

    • Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (szavazás alatt)

  3. A pályázatot lebonyolító szervezet

   A pályázat lebonyolítását a Magyar Innováció és Hatékonyság Kft. – Virtuális Erőmű Programja (a továbbiakban: VEP) látja el.

 5. A pályázati rendszer alapelvei

  1. EU-s pályázatok (pl. GOP-2012-2.1.1/B, KMOP-2013-1.2.1./B) kapcsolata a Virtuális Erőmű Programmal

   A kormányzati támogatás egyik határozott jeleként 2012-ben a Virtuális Erőmű Program ingyenes önértékelő kérdőíve bekerült, mint kötelező elem a GOP-2012-2.1.1./B kódjelű „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” kiírt EU-s pályázat követelményrendszerébe. Majd ezt a törekvést erősítve a 2013-ban hasonló céllal kiírt KMOP-2013-1.2.1./B pályázatban már 3 extra pont jár annak, aki rendelkezik az ingyenes önértékelés meglétéről szóló igazolással.

   A Virtuális Erőmű Program ingyenes önértékelés meglétéről szóló előírás a GOP-2012-2.1.1/B pályázók részére a következőket tartalmazza:

   „A pályázónak a fenntartható termelés kialakítása érdekében rendelkeznie kell az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Tanácsa által védnökölt energiahatékonysági program (a továbbiakban Program) keretében végzett térítésmentes önértékeléssel, vagy vállalnia kell, hogy a pályázat beadását követő 12 hónapon belül elvégzi.”

   A Virtuális Erőmű Program ingyenes önértékelés meglétéről szóló leírás a KMOP-2013-1.2.1./B pályázók részére a következőket tartalmazza:

   „A pályázó a fenntartható termelés kialakítása érdekében rendelkezik az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Tanácsa által védnökölt energiahatékonysági program (a továbbiakban Program) keretében végzett térítésmentes önértékeléssel, vagy vállalja, hogy az önértékelést pályázat beadását követő 12 hónapon belül elvégzi. A pályázat tartalmi kiértékelése során 3 plusz pont jár abban az esetben, ha pályázó rendelkezik a térítésmentes önértékeléssel.”

   Ilyen esetben a regisztráció során a pályázati feltételrendszer elfogadása nem jelent automatikus részvételt a VEP Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatának elismeréseire, azonban az önértékelés meglétéről igazolást kérőknek is lehetőségük van jelentkezni az Energiatudatos vállalat címre, illetve Energiahatékony vállalat díjra (bizonyos esetekben a VEP pályázatának eljárási díja elszámolható költségként kerül megállapításra ezen EU-s pályázatok esetében, kérjük ezzel kapcsolatban tájékozódjon a pályázati kiírásban).

  2. Az elismerések érvényességi időtartama

   Az „Energiatudatos vállalat 2012”, az „Energiahatékony vállalat 2012”, illetve az egyes kategóriák különdíjainak elnevezésében szereplő évszám a döntés évét jelöli, vagyis ezen évben tekinthető az adott vállalat díjazottnak. A címek, díjak minden évben kiadásra kerülnek.

  3. A kiadásra kerülő elismerések rendszere

   1. Az „Energiatudatos vállalat” cím

    1. Az „Energiatudatos vállalat” cím minden olyan pályázó számára kiadásra kerül, akik:

    2. regisztráltak a pályázati portálon (www.virtualiseromu.hu),

    3. kitöltötték a Program állapotfelmérő kérdőívét,

    4. jelezték, hogy nyitottak a fejlődésre és ennek érdekében hajlandóak is a jövőre vonatkozó önkéntes vállalást tenni,

    5. állapotfelmérésüket és vállalásukat egyeztették a VEP által felhatalmazott szakértővel és azt egy közösen aláírt dokumentumban rögzítették,

    6. jövőre vonatkozó vállalásaikat publikus formában közzéteszik honlapjukon,

    7. vállalják, hogy 1 év elteltével ismét elvégzik az állapotfelmérést, és összehasonlítják a vállalt és az elért fejlődést a VEP által felhatalmazott szakértő segítségével, valamint a tapasztalataikat „sikerbeszámolók” formájában megosztják a Program tudásbázisán keresztül.

   2. Az „Energiahatékony vállalat” díj

    Az „Energiahatékony vállalat” az az „Energiatudatos vállalat” amely már igazolható energiahatékonysági intézkedést vezetett be sikeresen. Igazolható eredménynek számít az állapotfelmérésben kiemelkedő értékelést kapott gyakorlatok részletes bemutatása (sikerbeszámoló formájában, amelyet az érdeklődő vállalatok elolvashatnak), és a Virtuális Erőműben a vállalat energiafogyasztásához és energiahatékonysági potenciáljához képest élenjárónak minősülő mennyiségű, beruházás, vagy fejlesztés útján elért energiamegtakarítás elszámolása. Az évente kiadható díjak, valamint a benyújtott pályázatok számát - figyelembe véve a vállalkozások hozzájárulását a VEP megtakarításaihoz - a Tanácsadó Testület határozza meg a VEP javaslata alapján. A kiadott díjak nem állapítanak meg sorrendiséget a nyertesek között. A díjak odaítéléséhez a Tanácsadó Testület által kijelölt Szakmai Zsűri Szakbizottság készíti el a szükséges előterjesztést, a beérkezett pályázatok értékelését követően.

   3. A „Mentor vállalat” díj

    A „Mentor vállalatok” olyan „Energiahatékony vállalatok”, amelyek a Program keretében vállalják, hogy személyes példamutatásukkal, szerepvállalásukkal és kiállásukkal segítik a Program elterjesztését, népszerűsítését. Ilyen tevékenység például az, ha a Mentor vállalatok ügyfeleik, beszállítóik között minél több vállalatot motiválnak az „Energiatudatos vállalat” vagy az „Energiahatékony vállalat” cím megszerzésére. Fontos szerepük van emellett a Mentor vállalatoknak a tudásmegosztásban, vagyis mindazon tudás, tapasztalat és jó gyakorlat feltárásában és továbbadásában, amely segítheti a többi pályázót a fejlődésben. Az első évben, amíg nem került „Energiahatékony Mentor vállalat” díj kiosztásra, az „Energiahatékony Mentor vállalatok” felkérés útján kerültek kiválasztásra.

   4. Egyedi kategóriák díjai

    A Program Tanácsadó Testülete minden évben egyedi különdíj kategóriákat is létrehozhat (például „Az év energetikai tanácsadója”, „Az év energetikusa”, vagy a későbbi években a „Legtöbbet fejlődő vállalat”). Különdíjak adhatóak vállalatoknak, energiahatékonyságot célzó egyedi fejlesztési projekteknek, illetve személyeknek (vállalati energetikusoknak vagy menedzsereknek, illetve műszaki auditoroknak, szakértőknek). A különdíjak a Szakmai Zsűri Szakbizottság előterjesztése alapján a Tanácsadó Testület jóváhagyásával kerülnek kiadásra.

   5. Önkormányzatok, állami intézmények részvétele a pályázaton

    A Program Tanácsadó Testülete 5/2012-es határozatában döntött a pályázat állami intézményekre és önkormányzatokra való kiterjesztéséről.

 6. A pályázati információk elérhetősége

  A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges regisztrációs adatlap, az önértékeléshez szükséges kérdőív, és a részletes, valamennyi szükséges információt tartalmazó pályázati útmutató elérhető a /energiahatekonysagi-palyazat honlapról.

 7. A pályázat eljárási díja

  A pályázat eljárási díja igazodik a szervezetek éves energiafogyasztásának nagyságrendjéhez. Cél, hogy a villamosenergia fogyasztásuk költségének néhány ezrelékes értékéért cserébe, olyan ismeretekhez jussanak hozzá, amelynek révén nagyságrenddel magasabb számszerűsíthető megtakarításokat érhetnek el.

  Az éves energiafogyasztás a pályázat előtti rendelkezésre álló utolsó 12 hónap számlái alapján kerül megállapításra, amelyet a pályázó a regisztráció során (lásd 9.1.1. pont) megad, és a VEP felhatalmazott auditorai szúrópróba szerűen ellenőrizhetnek.

  1. „Energiatudatos vállalat” cím esetén az éves energia fogyasztás alapján az egyszeri díj

   500MWh/év alatt

   50 000 Ft + ÁFA

   1 GWh/év-ig

   100 000 Ft + ÁFA

   2 GWh/év-ig:

   150 000 Ft + ÁFA

   4 GWh/év-ig:

   250 000 Ft + ÁFA

   10 GWh/év-ig:

   350 000 Ft + ÁFA

   40 GWh/év-ig:

   450 000 Ft + ÁFA

   40 GWh/év felett:

   550 000 Ft + ÁFA

   A pályázati eljárási díj befizetésének tényét a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell a pályázónak igazolnia.

  2. „Energiahatékony vállalat” díj esetén az éves energia fogyasztás alapján az egyszeri díj

   500MWh/év alatt

   100 000 Ft + ÁFA

   1 GWh/év-ig

   200 000 Ft + ÁFA

   2 GWh/év-ig:

   300 000 Ft + ÁFA

   4 GWh/év-ig:

   500 000 Ft + ÁFA

   10 GWh/év-ig:

   700 000 Ft + ÁFA

   40 GWh/év-ig:

   900 000 Ft + ÁFA

   40 GWh/év felett:

   1 100 000 Ft + ÁFA

   A pályázati eljárási díj befizetésének tényét a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell a pályázónak igazolnia.

 8. A pályázók támogatása a pályázati folyamatban

  1. Akkreditált tanácsadók

   A pályázat értékelésen és vállalások megtételén alapul, amelynek szakszerű és hatékony előkészítésében a Magyar Innováció és Hatékonyság Kft. – Virtuális Erőmű Programja által felhatalmazott (akkreditált) energetikai tanácsadók - előzetes jelentkezés alapján - konzultációval egybekötött felkészítést biztosítanak az érdeklődők számára az akkreditációs szerződésben meghatározott feltételek szerint. A jelentkező vállalatok pályázata csak akkor válik érvényessé, ha a tanácsadó ellenőrizte és jóváhagyta azt.

   Az akkreditált tanácsadók névsora és elérhetősége a pályázati portálon megtalálható. Amennyiben egy tanácsadó bizonyíthatóan valótlan adatot, vagy információt adott át a pályázónak, vagy más módon szegte meg az akkreditációs feltételrendszert, úgy az akkreditáció a VEP által azonnal megvonható.

  2. Pályázói tájékoztatók

   A Magyar Innováció és Hatékonyság Kft. – Virtuális Erőmű Programja és akkreditált szakértő partnerei a pályázók részére a pályázati portálon meghirdetett alkalmakkal negyedévente költségtérítéses konzultációs lehetőséget biztosít.

 9. A pályázati folyamat

  1. Az „Energiatudatos vállalat” cím pályázati folyamata

   1. Az érdeklődők regisztrációja

    A Pályázat után érdeklődő vállalatoknak elsőként regisztrálniuk kell a pályázati portálon. A regisztráció egy online adatlap kitöltésével történik, ahol meg kell adni a regisztráló vállalatnak az általános alapadatait, tevékenységének jellemzőit valamint energiafelhasználásának összetételét és nagyságrendjét. A VEP a regisztráció során összeállított adatbázis tartalmát a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartásával kezeli. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 2018-ban, 2018.02.15-ig benyújtott érvényes pályázatokat van módunkban elbírálni. 

  2. Az „Energiahatékony vállalat” díjak pályázati folyamata

   1. Az „Energiahatékony vállalat” díj pályázat

    Azon pályázók, akik nem elégednek meg az „Energiatudatos vállalat” címmel, és az állapotfelmérő kérdőív legalább egy kérdésében úgy ítélik meg állapotukat, teljesítményüket, hogy az eléri a „Kiemelkedő” szintet, úgy indulhatnak ezen díjért. A pályázat az ő esetükben kiegészül egy vagy több olyan szöveges dokumentum elkészítésével és benyújtásával, amelyek a pályázó valamely, energiahatékonyság szempontjából kiemelkedő jellemzőjét írják le, vagy egy konkrét energiahatékonysági fejlesztést mutatnak be.

    A pályázónak jeleznie kell az önértékelő kérdőív kitöltésekor, mely témakörökhöz, illetve kérdésekhez kapcsolódóan kíván esetleírást benyújtani, amelynek segítségével bizonyítani tudja állapotának, fejlesztéseinek, vagy egyéb jellemzőinek kiválóságát.

   2. A pályázat formai ellenőrzése és visszaigazolása

    A beérkező pályázatokat (kitöltött értékelő kérdőív és a csatlakozó szöveges esetleírások) a VEP formailag ellenőrzi, adatbázisában rögzíti és a befogadást visszaigazolja a pályázónak.

   3. A pályázat eljárási díjának befizetése

    A pályázati folyamat lebonyolítása az „Energiahatékony vállalat” díjra pályázó kör számára a program bonyolítási költségeit fedező térítéssel vehető igénybe. A pályázat befogadását követően küldött visszaigazolásban szerepel ezen eljárási díjhoz tartozó számla. A pályázati folyamat további lépései az eljárási díj beérkezését követően következhetnek.

   4. A pályázatok tartalmi ellenőrzése, auditja

    A beadott pályázati anyagban szereplő esetleírások állításait, jellemzőit a VEP saját szakértői, illetve a VEP által felhatalmazott auditorok egy helyszíni látogatás és audit keretében ellenőrzik. Az audit módszertana megfelel a nemzetközi menedzsment irányítási rendszer szabványok (ISO 9001, ISO 14001, stb.) auditálására vonatkozó szabályainak, vagyis a leadott pályázatban szereplő állításokat alátámasztó objektív bizonyítékok (dokumentumok, feljegyzések, fényképek, nyilatkozatok, stb.) összegyűjtésére irányuló szúrópróbaszerű vizsgálat. Az auditálásra vonatkozó részletes szabályokat a VEP a honlapján teszi közé.

   5. A pályázatok feldolgozása értékeléshez

    Az auditálás eredményeinek eldolgozása után a VEP előkészíteni a pályázatokat a Szakmai Zsűri Szakbizottság számára az értékeléshez.

   6. A pályázatok elbírálása

    A Szakmai Zsűri Szakbizottság az 5. fejezetben leírt alapelvekhez igazodva elkészíti a díjak mind az „Energiahatékony vállalat” díjak, mind a Tanácsadó Testület által meghatározott különdíj kategóriák díjainak) előterjesztését, amelyet a Tanácsadó Testület hagy jóvá. A döntés elektronikus szavazással is meghozható, melynek eredményhirdetése legkésőbb a hiánytalanul benyújtott pályázatot követő 30 nap.

   7. A pályázók kiértesítése és a díjak átadása

    Az „Energiahatékony vállalat” díjak átadása az éves díjkiosztó rendezvényen történik, amelynek szervezését (nyertes pályázók kiértesítése, a díjátadás lebonyolítása) a VEP végzi.

   8. A pályázók esetleírásainak publikálása

    A pályázatokhoz benyújtott esetleírásokat a VEP feldolgozza, és a pályázóktól beszerzett hozzájárulástól függően anonimizált, vagy nevesített formában közzéteszi.

 10. A díjak átadása


  Az Energiahatékonysági Kiválósági címek és díjak átadásának időpontja minden évben az Energiatakarékossági Világnap (március 6.) időpontjához igazodik. A díjátadó ünnepség megszervezését a Tanácsadó Testület bevonásával a VEP végzi.   

  A díjátadást követően egy szakmai konferencia keretében van lehetősége a díjazottaknak bemutatni jó gyakorlatukat, kiválóságuk konkrét, mások számára is hasznosítható gyakorlatát.
 11. A díjak használatához előírt szabályok

  1. A címekhez és díjakhoz tartozó logó használati szabályok

   Az „Energiatudatos vállalat”, az „Energiahatékony vállalat”, az „Energiahatékony Mentor vállalat” és az egyéb kategória különdíjakhoz tartozó, a díjak átadásakor a nyertesek számára átadásra kerülő szabályozás tartalmazza a logók megjelenítésének és használatának részletes szabályait.

   Abban az esetben, ha az „Energiatudatos vállalat” címet, vagy az „Energiahatékony vállalat” díjat egy részleg vagy gyáregység nyeri el, a logó használata engedélyezett a cég tetszőleges kommunikációs csatornáján azzal a megkötéssel, hogy jól olvasható megjelöléssel kell kiegészíteni, hogy mely részlegre, gyáregységre vonatkozik a minősítés.

   Az „Energiatudatos vállalatok” által tett fejlődési vállalások összefoglalóját a cím birtokosainak közzé kell tenniük a saját honlapjukon, a VEP által megadott formátumban és visszaigazolt tartalommal.

  2. A pályázatokhoz készült esetleírások publikálása

   Az „Energiahatékony vállalatok”, a különböző különdíj kategóriák díjazottjai, illetve az „Energiahatékony Mentor vállalatok” által beküldött esetleírások, vagy „sikerbeszámolók” (anonimizált vagy a tulajdonos által tett beleegyező nyilatkozat esetén nevesített) változatát a VEP a tudásbázisába integrálja, illetve azt publikálja.

 12. Titoktartási és adatvédelmi intézkedések

A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a pályázatban közreműködő minden szereplő bizalmasan kezeli. A VEP szakemberei, illetve az általa felhatalmazott minden szakértő és auditor titoktartási és függetlenségi nyilatkozatot ír alá. A pályázati portál üzemeltetése és adatkezelése során a VEP betartja az előírt adatvédelmi és személyes adatkezelési előírásokat.