Virtuális Erőmű Program™

200MW-os erőmű kiváltása igazolt megtakarításokkal 2020-ig

Az „Energiatudatos Vállalat” cím, az „Energiahatékony Vállalat” díj és az „Energiahatékony Mentor Vállalat” díj használatának szabályai

 1. Az „Energiatudatos Vállalat” cím, az „Energiahatékony Vállalat” díj és az „Energiahatékony Mentor Vállalat” díj (továbbiakban együtt: díjak) bejegyzett márkanevek, védjegyoltalomban részesülő szóösszetételek, amelyeknek kizárólagos jogosultja a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. - Virtuális Erőmű Programja (továbbiakban: VEP).
 2. A díjak jelképét és leírását a függelék tartalmazza. A VEP fenntartja a jogot a díjak jelképének megváltoztatására.
 3. A VEP az általa meghirdetett Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat feltételeit teljesítő vállalkozásokkal szerződést köt a díj használati jogáról. A használati jog nem keletkeztethet tulajdoni igényt a díjakra, és a díjak jelképeire.
 4. A díj használatára feljogosított vállalkozás kommunikációs felületein (reklámanyagaiban, kirakataiban, TV reklámokban, cégismertető videókban, cégismertető kiadványaiban, honlapján stb.), promóciós termékein (toll, bögre stb.), kültéri hirdetésein (cégtábla, hirdetőtábla stb), nyomtatványain (levélpapír, névjegy, üdvözlőlapok stb.), járművein, zászlóin és egyéb partnereinek szánt hírközlési anyagain, valamint saját termékein feltüntetheti a díj jelképét.
 5. A díj jelképének használata időhöz nem kötött.
 6. A díj jelképének használatára kizárólag a 3. pontban meghatározott vállalkozás jogosult.
 7. A díj jelképének használatára feljogosított vállalkozás más vállalkozással történő egyesülése esetén a díj jelképének további használatához a VEP engedélyét kell kérnie.
 8. A díj jelképének használatára feljogosított vállalkozás szétválása esetén a VEP engedélyét kell kérni, hogy melyik utódszervezet jogosult a díj jelképének használatára.
 9. A díj jelképének nem megfelelő használata esetén a VEP a díj jelképének használati jogát visszavonhatja.
 10. Abban az esetben, ha a díj jelképének használatára feljogosított vállalkozás szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból, jelentős mértékű környezetszennyezést okoz, a VEP az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat Irányító Bizottság véleményének kikérése után a díj jelképének használatát felfüggesztheti vagy visszavonhatja.
 11. Abban az esetben, ha az Energiatudatos Vállalat címet, vagy az Energiahatékony Vállalat díjat egy részleg vagy gyáregység nyeri el, a logó használata engedélyezett a cég tetszőleges kommunikációs csatornáján azzal a megkötéssel, hogy jól olvasható megjelöléssel kell kiegészíteni, hogy mely részlegre, gyáregységre vonatkozik a minősítés.

Függelék

 1. Az „Energiatudatos Vállalat” cím jelképének színe: Pantone 368 C, jelképe:

 2. Az „Energiahatékony Vállalat” díj jelképének színe: Pantone 7483 C, jelképe:

 3. Az „Energiahatékony Mentor Vállalat” díj jelképének színe: Pantone Process Blue C, jelképe:

 4. A díjak jelképeiben szereplő évszámot a vállalkozás és a VEP közötti szerződés tartalmazza.
 5. A díjak jelképei színes háttérben is megjeleníthetők, feltéve, hogy az tisztán látható marad.
 6. Ha a színes változat nem megvalósítható a díjak jelképei szürke (65%-ban árnyékolt fekete) színben, vagy az alapnyomtatási szín 65%-os árnyékolásában használható. WEB lapon a díjak jelképei áttetsző módon is használhatóak.
 7. A díjak jelképeinek mérete mindaddig nagyítható illetve kicsinyíthető, amíg a szöveg olvasható marad.