Virtuális Erőmű Program™

200MW-os erőmű kiváltása igazolt megtakarításokkal 2020-ig

A Virtuális Erőmű Program elindította a 2007-2013-as időszak hazai energia és CO2 megtakarítások felmérésére illetve a 2014-2020-as időszak megtakarítás-elszámoló modell kialakítására irányuló projektjét

2013. július 27-én megkezdődött "A KEOP-on kívüli közösségi források felhasználásával elért hazai energia és CO2 megtakarítások felmérése (2007-2013), és arra alapozottan a 2014-2020-as uniós költségvetési időszak megtakarítás-elszámoló modelljének koncepcióváltozata kidolgozása" elnevezésű - a Virtuális Erőmű Program Nonprofit Kft. által koordinált - komplex projekt megvalósítási folyamata. A KEOP-7.9.0/12/B-0032 azonosító számú projekt 787 500 000 forint értékű vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A projekt konkrét célja Magyarországon, 2007-2013 között nem a KEOP finanszírozásával generált energia- és CO2-megtakarítások azonosítása, feltárása és az EU Energiahatékonysági irányelve által elfogadott módon meghatározott módszertanra alapozott felmérése; erre alapozottan a 2014-2020-as (uniós) fejlesztési források felhasználásának a témához kacsolódó elszámolási input-output indikátor modelljének koncepciója. Általános cél a Magyarországon, 2007-2013 között nem a KEOP finanszírozásával, de fejlesztési közpénzhányad felhasználásával generált energia- és CO2-megtakarítások feltárása és egységes módszertanra alapozott felmérése, amely megalapozhatja a 2014-2020-as uniós források allokációjának (KEOP és GOP 2014-2020) a témához kapcsolódó beavatkozási listáját, annak főbb elemeinek súlyozását, illetve a 2014-2020-as elszámolást megalapozó indikátormodell tematikus részét.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.